Academische werkplaatsen Jeugd presenteren resultaten

Het digitale magazine ‘Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ presenteert de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Projectleiders en stakeholders vertellen over hun ervaringen. Onder hen ook Eva Mulder (programmaleider) en Marieke Claes (hoofd behandeling) van JJI Lelystad.

31 onderzoeksprojecten afgerond, 15 methodieken ontwikkeld

Het digitale magazine ‘Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ presenteert de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Projectleiders en stakeholders vertellen over hun ervaringen. Onder hen ook Eva Mulder (programmaleider) en Marieke Claes (hoofd behandeling) van JJI Lelystad. Zij zijn namens Intermetzo verbonden aan de werkplaats Risicojeugd (Forensische zorg voor jeugd).

Download de factsheet ‘Gezinsgericht Werken’

Academische werkplaatsen

Academische werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen. In de werkplaatsen zijn de afgelopen jaren veel kennis, methodieken en instrumenten ontwikkeld, die aansluiten bij vragen uit de jeugdhulp zelf.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Het ministerie van VWS en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) zijn de hoofdopdrachtgevers van ZonMw.

Het digitale magazine belicht de resultaten van de volgende academische werkplaatsen:
• Academische werkplaats Jeugd C4Youth
• Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
• Academische Werkplaats Kindermishandeling
• Academische Werkplaats Jeugd in Twente
• Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (Risicojeugd)
• Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

De zes werkplaatsen rondden 31 onderzoeksprojecten af en ontwikkelden vijftien methodieken op de thema’s: Kindermishandeling, Cliëntgericht werken, Sturen op kwaliteit, Forensische zorg, Jeugdgezondheidszorg, Angst en depressie, Beter samenwerken.