Daisy Ooms; Het opsporen van psychopathologie bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting. De aanwezigheid van internaliserende problematiek

Introductie: Tijdens deze wetenschapsstage is onderzoek gedaan naar het opsporen van en screenen op psychopathologie bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de aanwezigheid van internaliserende problematiek.  De opbouw van dit onderzoek was drieledig: 1. Aanvullende diagnostiek voor depressieve symptomen bij de screening. 2. De bijdrage van informatie […]

ForCa Expertmeeting ‘De proeftuinen in beeld’

16 maart 2017

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Expertmeeting van ForCA, in samenwerking met de 6 Kleinschalige voorzieningen/Screening en Diagnostiek, DJI/Divisie ForZo/JJI en het beleidsdepartement van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

‘De Proeftuinen in beeld’

Uitwisselen van de eerste ervaringen met de kleinschalige voorzieningen/ screening en diagnostiek. Wat leveren de proeftuinen op? Voor welke doelgroep zijn ze geschikt, welke methodiek sluit goed aan bij de problematiek van de jongere en zijn omgeving? Wat betekent het voor de samenwerking met de ketenpartners?

De Expertmeeting is voor de medewerkers van de proeftuinen, de samenwerkingspartners, onderzoekers van de AWRJ, de leden van de begeleidingscommissies, , DJI/Divisie ForZo/JJI en beleidsdepartement Ministerie van Veiligheid en Justitie, OM en ZM, JJI’s en andere leden van ForCA. Uw dagvoorzitter is Krijnie Schotel.

De proeftuinen in breder perspectief

De proeftuinen zijn voortgekomen uit de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) Uitgangspunt van de verkenning was richting te geven aan wat in de toekomst nodig is om de jongere op de juiste plek te krijgen (maatwerk in zorg en beveiliging). Centraal staat hierbij nog steeds het verbinden van een veilige tenuitvoerleggingvan vrijheidsbenemende sancties en een effectieve behandeling en begeleiding met het oog op de terugkeer in de maatschappij.

VIV JJ betekent van ‘one size fits all’ naar meer (individuele) variantie in zorg- en beveiligingsbehoefte. De voortgang van zorg en begeleiding verbeteren door plaatsing van jongeren dichtbij hun eigen omgeving.

Doel

Het doel voor deze deze Expertmeeting is het informeren van de deelnemers en informatie ophalen bij de deelnemers, de resultaten tot nu toe presenteren en het vergroten van het draagvlak voor de kleinschalige voorzieningen. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende locaties? Wat weten ze al en welke tips hebben de verschillende locaties voor elkaar om een stap verder te komen met de kleinschalige voorzieningen? Met welke thema’s moeten zij zich nog bezighouden tijdens de proefperiode, die is overeen gekomen.

Werkwijze

Er wordt gestart met een korte inleiding om de proeftuinen te plaatsen in de brede context. Daarna presenteren de medewerkers van de Kleinschalige voorzieningen/ Screening en diagnostiek hun eerste ervaringen. Zij vertellen over de zaken waar zij trots op zijn en tegen welke knelpunten zij aanlopen. Iedere presentatie wordt aangevuld met informatie van de onderzoekers van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ). Uit de presentaties worden thema’s gelicht waar in de middag mee verder wordt gewerkt.

Na de lunch wordt u gevraagd actief aan de slag te gaan aan de hand van de thema’s uit het ochtendprogramma. Er wordt gewerkt met de methode werkcafé.

Deelname aan de expertmeeting gaat op uitnodiging. Voor het volledige programma aanmelding zie de website www.forca.nu.

Locatie

De Witte Vosch

Oude Gracht 46

Utrecht