Artikelen door Natasja Hornby

Congres ‘Levensloop en Intergenerationele Overdracht’

Op dinsdag 27 november is door EFCAP, de Academische werkplaats Risico Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, EFP en ForCA gezamenlijk het congres ‘Levensloop en Intergenerationele Overdracht’ georganiseerd.
Hoe wordt het risicogedrag beïnvloed door eerdere generaties? Welke patronen spelen een rol door de generaties heen? Hoe komt het dat ondanks de kennis die we hebben over de gezinssystemen gedrag en patronen zich blijven herhalen?

Gezinsgericht werken werkt

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van recidive bij jeugdige delinquenten of jeugdigen met problematisch gedrag. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. En het lijkt erop dat deze manier van werken een positief effect heeft […]

Academische werkplaatsen Jeugd presenteren resultaten

Het digitale magazine ‘Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ presenteert de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Projectleiders en stakeholders vertellen over hun ervaringen. Onder hen ook Eva Mulder (programmaleider) en Marieke Claes (hoofd behandeling) van JJI Lelystad. 31 onderzoeksprojecten afgerond, 15 methodieken ontwikkeld Het digitale magazine ‘Met elkaar […]

AWRJ partner in een City Deal project

Het project ‘Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit’ dat in Almere wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’. Het doel van dit project is de ontwikkeling en toetsing van een integrale wijkaanpak die optimaal bijdraagt aan de signalering van risicojeugd/risicogezinnen en de versterking van hun maatschappelijke participatie.

Monitoring van Risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.

Live Online Leren; cultuursensitief werken

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd én niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL-training (Live Online Leren) ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. De AWRJ droeg bij aan deze training door twee modules te ontwikkelen over Risicojeugd en multiproblem gezinnen.

Anna H. O. Saho; Early victims of maltreatment and their coping strategies during a seven-week clinical observation in a forensic youth center

The present study analyzes the association between early victims of child-maltreatment and their coping strategies during a seven-week clinical observation in a forensic youth center. Analysis of the obtained data, by using the FPJ-list, is based on 179 male participants, between the ages of 12 and 25 years old, who have been observed in forensic […]

Nadine Boer; Aggression in institutionalized, male juvenile offenders from various ethnic origins. The Reactive Proactive Questionnaire (RPQ) as a tool for classifying aggression in a forensic setting

Reactive and proactive aggression are two forms of aggression that have often been described in previous articles. Both forms share an amount of correlates and additionally show some distinct associations with other variables linked to mental disorders or misbehavior. Aggression as well as mental disorders are very common within juvenile justice institutes. The aim of […]

Jolien Verhage; The relation between IQ, psychopathic traits and substance use among male adolescent delinquents.

This thesis studies the relationship between three risk factors for criminality: substance use, low IQ and psychopathic traits in male adolescent delinquents of two Dutch juvenile justice centres. New insights in these relationships can bring information to improve treatments and reduce recidivism. There were 1230 participants between 12-25 years old, who were assessed with modules […]