Artikelen door Natasja Hornby

Nadine Boer; Aggression in institutionalized, male juvenile offenders from various ethnic origins. The Reactive Proactive Questionnaire (RPQ) as a tool for classifying aggression in a forensic setting

Reactive and proactive aggression are two forms of aggression that have often been described in previous articles. Both forms share an amount of correlates and additionally show some distinct associations with other variables linked to mental disorders or misbehavior. Aggression as well as mental disorders are very common within juvenile justice institutes. The aim of […]

Jolien Verhage; The relation between IQ, psychopathic traits and substance use among male adolescent delinquents.

This thesis studies the relationship between three risk factors for criminality: substance use, low IQ and psychopathic traits in male adolescent delinquents of two Dutch juvenile justice centres. New insights in these relationships can bring information to improve treatments and reduce recidivism. There were 1230 participants between 12-25 years old, who were assessed with modules […]

Rosa Norp; Ouders over gezinsgericht werken in JJI’s. Een analyse van de verschillende behoeften van ouders aan betrokkenheid tussen verblijf- en leeftijdsgroepen

The aim of this study was twofold. First, to examine parenting stress and satisfaction with the juvenile justice institution (JJI) experienced by participating parents (N = 51) in family-centered care (GGW). Second, to learn about their experiences, views and expectations of GGW, 19 parents were interviewed. Differences between the type of living (YOUTURN and GGW) […]

Jacolien H. van der Maas; The Influence of IQ on the Relationship between Stressful Life. Events and Severity of Delinquency among Dutch Incarcerated Male Adolescents

Research has consistently shown that juvenile delinquent behavior is related to risk factors such as a lower IQ and the experience of stressful life events. The aim of this study was to investigate the role IQ plays in the relationship between stressful life events and the severity of delinquency among Dutch incarcerated male adolescents. In […]

Marco Simons; ‘EIGENLIJK IS HET EEN HELE LIEVE JONGEN’. Overeenkomsten en verschillen in rapportages over probleemgedrag tussen jongens in een justitiële jeugdinrichting en hun ouders

Schattingen door jongeren en hun ouders van de mate, waarin sprake is van psychische problematiek bij deze jongeren, blijken discrepanties te vertonen en onderzoek hiernaar beperkt zich bijna uitsluitend tot normale en klinische populaties. In deze studie werd onderzocht in hoeverre dit ook geldt voor delinquente jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), deze verschillen ook […]

L. Meurs; Psychometrische eigenschappen van de SDQ bij vier etnische groepen in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn de psychometrische eigenschappen van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) bij vier etnische groepen in justitiële jeugdinrichtingen onderzocht, te weten autochtoon Nederlandse jongeren (n=97) en jongeren van Marokkaanse (n=118), Turkse (n=32) en Surinaamse (n=56) afkomst. De betrouwbaarheidsanalyse wijst uit dat de interne consistenties voor de vier groepen variëren van laag tot […]

N. Hornby; Psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Massachusetts Youth Screening Instrument-second version: een onderzoek bij jongens in justitiële jeugdinrichtingen

In deze studie zijn de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Massachusetts Youth Screening Instrument-second version (MAYSI-2) onderzocht. Data is verzameld bij 913 jongens in twee Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Methoden van onderzoek en analyse van data volgden waar mogelijk het initiële valideringsonderzoek uit de VS (Grisso et al., 2001). Verwacht werd dat de […]

Berit L. Brouwer; Psychopathy and Institutional Infractions among Dutch Incarcerated Male Adolescents

In the present study, the short 18-item version of the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI-S) was used to examine whether adolescent males (n = 376, age 12–18) in a Dutch forensic setting could be differentiated based on psychopathic-like trait-profiles into a relatively normal group, an impulsive non-psychopathic-like group and a psychopathic-like group as proposed by […]

N.D. Gorter-Houtmans; Screening en psychiatrische diagnostiek: vragenlijstonderzoek in twee Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen

Doel: Onderzoeken in hoeverre de antwoorden op vragenlijsten betreffende psychiatrische problemen van jongens die zijn opgenomen in een Nederlandse Justitiële Jeugdinrichting (JJI) consistent zijn over instrumenten en over tijd. Methode: Het betreft vragenlijstenonderzoek onder strafrechtelijke geplaatste jongens tussen de 13 en 23 jaar oud in twee Nederlandse JJI’s. Jongens (N=172) die nieuw binnenkwamen op de […]

M. Hermans; Neuropsychological correlates of psychopathic traits among delinquent adolescents

Objective: This master thesis aimed to study neuropsychological functioning and psychopathic traits among delinquent adolescents within a Juvenile Justice Institution (JJI) in the Netherlands. The research question ‘In what way is neuropsychological functioning related to psychopathic traits among delinquent adolescents?’ was explored through three hypotheses; delinquent adolescents with higher Verbal IQ and Verbal Comprehension Index […]