Artikelen door Natasja Hornby

Observatie en diagnostiek; een observatiechecklist

In dit project wordt een aanvullende non-verbale methode voor screening en diagnostiek van psychische problemen bij forensische jongeren ontwikkeld. Deze methode bestaat uit een observatiechecklist voor pedagogisch medewerkers in Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus, met een bijbehorend trainingspakket en een digitale applicatie.

Thumbs Up; ondersteuning bij behandelbeslissingen, een digitale tool

Bij jongeren die vanwege delinquent gedrag in een JJI terecht komen, is vaak sprake van een variëteit aan problemen. In het project Decision Support Tool wordt een digitale tool ontwikkeld die behandelaars ondersteunt bij het nemen van vaak ingewikkelde beslissingen over de behandeling. Jongere en behandelaar werken samen met deze tool. In de tool is nadrukkelijk aan dacht voor motivatie en staat perspectief na verblijf op de voorgrond.

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het programma Gezinsgericht Werken werkt vanuit het vanzelfsprekend recht van ouders om een centrale rol te krijgen bij het steunen van hun kind in het proces van plaatsing in een inrichting en hun terugkeer naar huis. Gezinsgericht Werken heeft nadrukkelijk als doel om de afstand tussen inrichting en thuis zo klein mogelijk te maken en om te zorgen voor continuïteit in behandeling en begeleiding.

Het EFCAP en de AWFZJ

De Academische Werkplaats was goed vertegenwoordigd tijdens het 5e European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (EFCAP) congres in Porto. Een foto impressie.

Juridisch-ethische aspecten van informatieuitwisseling in de JJI; een handreiking

In Justitiële Jeugdinrichtingen gelden verschillende wetten en regels met betrekking tot privacy en het uitwisselen van informatie over jeugdigen, zowel met betrekking tot het uitwisselen van gegevens in het kader van behandeling en rapportage, als in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek. De wet- en regelgeving is niet altijd even duidelijk, waardoor ruimte voor discussie ontstaat. In dit project is een handreiking ontwikkeld, die is bedoeld voor professionals in de JJI die te maken krijgen met informatie-uitwisseling. Deze handreiking helpt hen bij het maken van keuzes om al dan niet informatie over jongeren uit te wisselen.

Onderwijs en opleiding

Eén van de doelstellingen van de AWRJ is een koppeling te maken tussen onderzoek, onderwijs en opleiding. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden onderzoeksresultaten te integreren in opleidingen van toekomstige professionals in het werkveld (HBO/WO). Daarnaast zijn er altijd scriptie en stageplekken bij de projecten en instellingen van de AWRJ beschikbaar voor studenten van zowel WO als HBO.