Artikelen door Natasja Hornby

Thumbs Up; ondersteuning bij behandelbeslissingen, een digitale tool

Bij jongeren die vanwege delinquent gedrag in een JJI terecht komen, is vaak sprake van een variëteit aan problemen. In het project Decision Support Tool wordt een digitale tool ontwikkeld die behandelaars ondersteunt bij het nemen van vaak ingewikkelde beslissingen over de behandeling. Jongere en behandelaar werken samen met deze tool. In de tool is nadrukkelijk aan dacht voor motivatie en staat perspectief na verblijf op de voorgrond.

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het programma Gezinsgericht Werken werkt vanuit het vanzelfsprekend recht van ouders om een centrale rol te krijgen bij het steunen van hun kind in het proces van plaatsing in een inrichting en hun terugkeer naar huis. Gezinsgericht Werken heeft nadrukkelijk als doel om de afstand tussen inrichting en thuis zo klein mogelijk te maken en om te zorgen voor continuïteit in behandeling en begeleiding.

Het EFCAP en de AWFZJ

De Academische Werkplaats was goed vertegenwoordigd tijdens het 5e European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (EFCAP) congres in Porto. Een foto impressie.

Juridisch-ethische aspecten van informatieuitwisseling in de JJI; een handreiking

In Justitiële Jeugdinrichtingen gelden verschillende wetten en regels met betrekking tot privacy en het uitwisselen van informatie over jeugdigen, zowel met betrekking tot het uitwisselen van gegevens in het kader van behandeling en rapportage, als in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek. De wet- en regelgeving is niet altijd even duidelijk, waardoor ruimte voor discussie ontstaat. In dit project is een handreiking ontwikkeld, die is bedoeld voor professionals in de JJI die te maken krijgen met informatie-uitwisseling. Deze handreiking helpt hen bij het maken van keuzes om al dan niet informatie over jongeren uit te wisselen.

Onderwijs en opleiding

Eén van de doelstellingen van de AWRJ is een koppeling te maken tussen onderzoek, onderwijs en opleiding. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden onderzoeksresultaten te integreren in opleidingen van toekomstige professionals in het werkveld (HBO/WO). Daarnaast zijn er altijd scriptie en stageplekken bij de projecten en instellingen van de AWRJ beschikbaar voor studenten van zowel WO als HBO.

Zit stil!

door Anne Krabbendam, kinder- en jeugdpsychiater/onderzoeker en programmaleider Zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek Een hele middag stil zitten. En luisteren en schrijven. Misschien zat mijn lichaam stil, maar mijn hersenen draaiden overuren. Ik volgde een workshopmiddag van ForCA en AWFZJ om ‘helder en pakkend schrijven’ te leren. En dat had ik precies nodig. Ik ben namelijk aan het […]

Congres ‘Het gezin centraal’ groot succes!

Met veel plezier kijken we terug op het congres ‘Het gezin centraal’, dat donderdag 1 oktober plaats vond in The colour kitchen in Utrecht. Vier inspirerende sprekers hebben vanuit verschillende invalshoeken het belang van gezinsgericht werken in (gesloten) instellingen belicht. Tijdens de workshops werden de deelnemers uitgedaagd het werken met gezinnen als een vanzelfsprekend onderdeel […]

Congres: het gezin centraal

Op donderdag 1 oktober worden de resultaten van het project gezinsgericht werken gepresenteerd. Klik hier voor de uitnodiging en het programma van de dag, of klik in de menubalk op ‘ Congres’ voor meer informatie.