vacature

Vacature Promovendus Forensische Orthopedagogiek

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) van de Universiteit van Amsterdam zoekt een kandidaat voor een promotieonderzoek. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Forensische Orthopedagogiek. Het onderzoeksterrein van de forensische orthopedagogiek richt zich op manifestaties, oorzaken, preventie en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals delinquent gedrag, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en middelengebruik. Wij doen ook onderzoek naar de problemen van (kinderen in) gezinnen die onder toezicht gesteld zijn of waar onder toezichtstelling dreigt. Vanwege de ernst van de problematiek kunnen er civiel- of strafrechtelijke maatregelen genomen worden en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.
Wij zoeken een kandidaat voor een promotieonderzoek met een quasi-experimenteel design naar de effectiviteit van het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs. Het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs is een Prison based Animal Program, waarin een asielhond wordt getraind door gedetineerde jeugdigen en volwassenen binnen de forensische, justitiële en residentiële setting. Er wordt onderzocht of – en in hoeverre – door het trainen van een hond volgens het Prison based Animal Program algemeen werkzame factoren, te weten de extratherapeutische cliëntfactoren, zoals zelfvertrouwen, empathie, en zelfcontrole, en therapeutische factoren (therapeutische relatie tussen gedetineerden en de mentoren) in positieve zin worden beïnvloed. Daarnaast wordt onderzocht of – en zo ja, in welke mate – de interventie van Dutch Cell Dogs internaliserende (stress, angst en depressie) en externaliserende (agressie) gedragsproblematiek van gedetineerden doet afnemen.
Voor meer informatie, zie: http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/16-484-promovendus-forensische-orthopedagogiek.html?m

uitnodiging-congres

Uitnodiging Congres

Op 24 november organiseren EFCAP-NL, AWRJ, Jeugdzorg Nederland en FORCA het congres ‘Matched Care in de levensloop van risicojeugd’.

We hebben steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag en in risico’s en beschermende factoren. Hoe komen we nu tot matched care? Wat doen we bij wie op welke leeftijd? Hoe helpen we het beste bij dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk?

Op deze dag geven verschillende mensen zicht op ontwikkeling van risicojeugd en komt een aantal (evidence based) praktijkvoorbeelden van matched care aan bod. Hierbij houden we drie belangrijke thema’s aan: dagbesteding, shared decision making, en relatievorming/netwerk.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma van het congres.

altra

Resultaten pilot onderzoek School2Care

De AWRJ heeft meegewerkt aan een pilot onderzoek bij Scool2Care. School2Care richt zich op jongeren van 12 tot 17 jaar met complexe problemen op meerdere leefgebieden, voor wie bestaande onderwijszorgvoorzieningen niet voldoende aansluiten. School2Care begeleidt hen weer richting onderwijs of werk. Uitgangspunt is dat de jongere thuis kan blijven wonen. Vanaf 2013 is School2Care ondergebracht bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Hiermee is het een structurele voorziening geworden in het bovenschoolse aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Omdat de wens ontstond goed onderzoek te doen naar de aanpak en de resultaten is vanaf september 2015 is een pilot onderzoek gestart met alle jongeren die vanaf dat moment instroomden. Geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Klik hier voor de factsheet.

cropped-squareawrj.png

Vacatures Academische Werkplaats Risicojeugd

De Academische Werkplaats Risicojeugd heeft momenteel de volgende vacatures:

 

 

Vacature algemeen programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 0,4 Fte in de periode september 2016-maart 2017 (klik hier voor de vacature).

 

Vacature senior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 0,5-1,0 Fte in de periode september 2016-december 2017 (klik hier voor de vacature).

 

Vacature junior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd

Voor 1,0-2,0 Fte in de periode oktober 2016-december 2017 (klik hier voor de vacature).

savedate

Symposium ‘Matched care in de levensloop van risicojeugd’

Op 24 november 2016 organiseert de AWFZJ in samenwerking met EFCAP, Jeugdzorg plus en ForCA het symposium ‘Mached care in de levensloop van risicojeugd’. 

Vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en onderzoeksafdelingen hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag, niet alleen op delinquent gebied maar juist ook in hun verdere ontwikkeling zoals school, werk, relaties, psychisch functioneren etc. Ook weten we steeds meer over risico en beschermende factoren die samenhangen met deze ontwikkeling. De vraag is vervolgens hoe we deze kennis inzetten om tot matched care te komen: wat doen we bij wie op welke leeftijd?

Op deze dag geven verschillende mensen een bijdrage aan kennis over ontwikkeling van forensische jeugd en komen er een aantal (evidence based) praktijk voorbeeld van matched care aan bod.

Brug

ZonMw leergang Jeugdparticipatie

Op 13 juni heeft de AWRJ deelgenomen aan de eerste dag van de door ZonMW georganiseerde leergang jeugdparticipatie. De leergang beslaat drie onderwijsdagen en heeft onder andere tot doel inzicht te geven in de meerwaarde, de uitdagingen en vormen van participatie. Concreet gaat het hierbij om het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten meebeslissen van de jongeren en hun ouders bij onderzoek en de projecten van de diverse werkplaatsen.

Op deze eerste dag van de leergang waren alle Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd aanwezig. Er is hard gewerkt en veel uitgewisseld. De noodzaak van het betrekken van jongeren en hun ouders bij alle fases van de projecten werd door alle werkplaatsen (en de aanwezige jongeren en ouders) onderschreven, maar de concrete invulling is vaak een uitdaging. Aan het einde van de leergang is het de bedoeling concrete handvatten te hebben om participatie binnen de projecten verder vorm te geven.

 

 

EFCAP_didit

AWFZJ projecten op het EFCAP congres

Results from the Academic Workplace Forensic Care for Youth: collaboration of research, practice and education to improve care’

Chair: Eva Mulder, programmaleider AWRJ

Eva Mulder

The Academic Workplace Forensic Care for Youth is a collaboration of research, practice, and education. The aim is to improve forensic care for youth by changing diagnostic and treatment processes. This symposium will discuss three projects with examples of improvements in care and its accompanying research in juvenile justice institutions (JJIs). By means of an imaginary case, we will present research and implementation results.

Kore Lampe

Non verbale diagnostiek
Kore Lampe
The reliability of observation and the development of an observation checklist in two JJI’s
Background: Workdays in JJIs are often hectic. Among groupworkers, much knowledge about the youths is present, but remains little-used. Observation of, and reporting on the juveniles is unstructured nor directed at observing signs of mental disorders.
Objectives: Assessing whether observation of aggression can be reliably executed by developing an observation checklist for groupworkers.
Method: We conducted a systematic literature review on inter-rater reliability (IRR) of the observation of aggression. Next, we developed a daily observation checklist to capture the information from groupworkers, including observable behavior contributing to diagnostic assessment. The checklist was implemented after extensive training. IRR was measured three and six months later.
Results: Our review suggests that observation of aggression can be reliably executed. Noticeably, most research focused on non-participant observation, research on participant observation –foremost used in clinical practice- was sparse. Results on IRR and comparison of checklist data and self-report data will be presented.
Conclusion: Observation can complement daily assessment in JJIs.

EFCAP_Inge2Gezinsgericht werken
Inge Simons
Family-centered care (FC) in JJIs: quantitative and qualitative study
Background: The new program of FC for JJIs is evaluated during its implementation in short stay wards.
Objectives: To learn in which ways parents are involved during their child’s detention, if treatment motivation is related to involvement, and about parents’ needs regarding FC.
Method: Youth (N=164) and parents (N=57) filled out questionnaires about family environment, parenting stress, and treatment motivation. Additionally, we interviewed 20 caregivers about current involvement, needs and expectations in involvement, and motivating strategies.
Results: We will discuss characteristic of parents and their involvement. The majority of parents and adolescents are at least somewhat motivated for family meetings, even though they reported low on family-problems. All caregivers want to be involved, albeit in different intensity and frequency.
Conclusion: Caregivers agree that family-oriented care is important in JJIs. Practitioners face the challenge of tailoring family activities to parent’s needs. Implementing FC was the first step towards successful parental involvement.

Beslistool
Sanne Hillege
Development of a Decision Support Tool for treatment in JJIs
Background: During treatment planning clinicians in JJIs consider, prioritize, and integrate offender characteristics, combining experience and scientific knowledge. To face this challenge, a tool is developed to support clinicians in the decision-making process.
Objectives: To find important domains in treatment trajectories of the adolescents and to detect profiles based on risk and protective factors.
Methods: Using the Delphi technique, consensus was reached on crucial domains in treatment planning among a group of 34 clinical forensic experts. Cluster analyses were used to detect distinctive profiles. Based on recidivism records, characteristics related to offending behavior were found for every subgroup.
Results: Eight independent domains for treatment planning were found: Mental health problems, Personal characteristics, Family, Offense, Motivation, Treatment, School/Work/Housing and Peers/Spare-time. By cluster analyses seven profiles were distinguished, differing in recidivism rates and in risk factors predicting recidivism.
Conclusions: In treatment planning, different domains and risk profiles need to be considered.

ROM JJI
Natasja Hornby
Routine Outcome Monitoring in juvenile justice institutions: successes and pitfalls
Background: Adolescents in Juvenile Justice Institutions (JJI) display problems in all life areas. Although screening and assessment are used to assess risk and decide on treatment, little is known about the development of youth and there problem behavior during treatment. Recently, Routine Outcome Monitoring (ROM) has been developed and implemented to solve this problem.
Objectives: ROM has several goals: to evaluate treatment, to learn about your treatment population, to support research and to report about treatment effect to society. Both implementation and research results  are presented.
Methods: Explorative analyses are used to study the first data produced by ROM. Also, the implementation process will be described.
Results: Implementation of ROM started in March 2013 in two institutions. Both pitfalls and successes will be discussed. In November 2015 another five institutions joined in. A total of 651 youth were included in ROM. 136 of them completed a second ROM assessment after three months. Explorative results will be presented.
Conclusions: To successfully implement ROM, its usability in clinical practice is very important. When interpreting ROM results, the specific characteristics of the population should always be taken into account. In a forensic population for instance, reporting more problems can be interpreted as a positive result, as it could point to an increase in problem insight.