Eva_Mulder_artikel_praktijkgestuurd_onderzoek_f8331142e7

Betere zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen

Op 20 juni jl. was een vertegenwoordiging van ZonMw, de commissie Academische Werkplaatsen Jeugd en de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid op bezoek bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. De AWRJ heeft onder andere verteld over gezinsgericht werken, kleinschalige voorzieningen, neurobiologie en bejegening van Risicojeugd. Ook hebben we aandacht besteed aan de dilemma’s bij het doen van onderzoek naar jongeren met veel problemen. De AWRJ heeft het bezoek laten zien hoe we ons als landelijke academische werkplaats ook in de toekomst willen blijven inzetten voor risicojeugd. Meer over dit bezoek lees je hier.