kaart

Eindrapport ‘Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp’

In 2019-2020 is – onder de vlag van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp – een onderzoek uitgevoerd naar kleinschalige voorzieningen ter voorkoming of verkorting van JeugdzorgPlus. Dit project had een aantal doelen: Het vinden van een gedeelde definitie voor kleinschaligheid, om te bepalen wat onder een kleinschalige voorziening wordt verstaan. Het inventariseren van de kleinschalige voorzieningen die al bestaan en het in kaart brengen van de kenmerken van de doelgroep in deze reeds bestaande voorzieningen. En het onderzoeken van de werkzame factoren van kleinschalige voorzieningen door middel van interviews met jongeren, ouders en medewerkers.

De resultaten van het project zijn beschreven in het eindrapport ‘Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp’. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst van kleinschaligheid in de jeugdhulp.