Tussenrapport ‘Monitoring Kleinschalige voorzieningen, Screening & Diagnostiek

Op 12 oktober jl. werd het tussenrapport ‘monitoring Kleinschalige voorzieningen, Screening &Diagnostiek’ van de AWRJ naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit rapport worden de eerste resultaten van de proeftuinen beschreven: wat is er tot nu toe geleerd en lukt het om de doelen te behalen? Het tussenrapport kunt u hier downloaden.