vacature

Vacature Promovendus Forensische Orthopedagogiek

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL) van de Universiteit van Amsterdam zoekt een kandidaat voor een promotieonderzoek. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Forensische Orthopedagogiek. Het onderzoeksterrein van de forensische orthopedagogiek richt zich op manifestaties, oorzaken, preventie en behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals delinquent gedrag, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en middelengebruik. Wij doen ook onderzoek naar de problemen van (kinderen in) gezinnen die onder toezicht gesteld zijn of waar onder toezichtstelling dreigt. Vanwege de ernst van de problematiek kunnen er civiel- of strafrechtelijke maatregelen genomen worden en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.
Wij zoeken een kandidaat voor een promotieonderzoek met een quasi-experimenteel design naar de effectiviteit van het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs. Het trainingsprogramma van Dutch Cell Dogs is een Prison based Animal Program, waarin een asielhond wordt getraind door gedetineerde jeugdigen en volwassenen binnen de forensische, justitiële en residentiële setting. Er wordt onderzocht of – en in hoeverre – door het trainen van een hond volgens het Prison based Animal Program algemeen werkzame factoren, te weten de extratherapeutische cliëntfactoren, zoals zelfvertrouwen, empathie, en zelfcontrole, en therapeutische factoren (therapeutische relatie tussen gedetineerden en de mentoren) in positieve zin worden beïnvloed. Daarnaast wordt onderzocht of – en zo ja, in welke mate – de interventie van Dutch Cell Dogs internaliserende (stress, angst en depressie) en externaliserende (agressie) gedragsproblematiek van gedetineerden doet afnemen.
Voor meer informatie, zie: http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/16-484-promovendus-forensische-orthopedagogiek.html?m