Brug

ZonMw leergang Jeugdparticipatie

Op 13 juni heeft de AWRJ deelgenomen aan de eerste dag van de door ZonMW georganiseerde leergang jeugdparticipatie. De leergang beslaat drie onderwijsdagen en heeft onder andere tot doel inzicht te geven in de meerwaarde, de uitdagingen en vormen van participatie. Concreet gaat het hierbij om het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten meebeslissen van de jongeren en hun ouders bij onderzoek en de projecten van de diverse werkplaatsen.

Op deze eerste dag van de leergang waren alle Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd aanwezig. Er is hard gewerkt en veel uitgewisseld. De noodzaak van het betrekken van jongeren en hun ouders bij alle fases van de projecten werd door alle werkplaatsen (en de aanwezige jongeren en ouders) onderschreven, maar de concrete invulling is vaak een uitdaging. Aan het einde van de leergang is het de bedoeling concrete handvatten te hebben om participatie binnen de projecten verder vorm te geven.