Welkom bij AWRJ

De Academische Werkplaats Risicojeugd is de nieuwe naam van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. De Academische Werkplaats focuste zich in eerste instantie op jongeren met justitiecontacten, die in een gesloten instelling verblijven. Inmiddels is de doelgroep verbreed naar Risicojeugd: jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten. Deze jongeren kunnen in een behandelinstelling zitten, of hier net uitkomen, of ze kunnen het risico lopen om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden. De Academische Werkplaats Risicojeugd is een samenwerkingsverband van acht organisaties en vier gemeenten, waar kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over risicojongeren wordt vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast. Het doel is gerichte zorg bieden aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen, om zodoende bij te dragen aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel henzelf als de maatschappij.

Partners
De partners zijn praktijkinstellingen (Curium-LUMC, Levvel, Horizon, Pluryn, Rijks Justitiële Jeugdinrichting, Forensisch Centrum Teylingereind en Samen Veilig Midden Nederland), universiteiten (Leids Universitair Medisch Centrum, Vrije Universiteit Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit), hogescholen (Windesheim Flevoland en Hogeschool Leiden), gemeenten (Almere, Amsterdam, Den Haag, Holland Rijnland, Rotterdam en Utrecht) en ervaringsdeskundigen.

Praktijkgestuurd en evidence based
De AWRJ vertaalt vragen uit praktijk en beleid naar onderzoeksvragen. De resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer in de praktijk gebracht. De AWRJ ontwikkelt evidence based (= wetenschappelijk bewezen) methoden waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van risicojongeren en hun gezinnen optimaal benut worden. Door samenwerking binnen de Academische Werkplaats wordt gestimuleerd dat professionals uit de praktijk met de laatste wetenschappelijk bewezen methoden werken, maar ook dat onderzoekers praktijkgericht gaan werken.

Bij de ideevorming en uitvoering van de projecten zijn het versterken van de eigen kracht van zowel jongeren als hun ouders, residentiele opname voorkomen door gerichte aandacht voor risicogezinnen in de wijk  en integrale zorg belangrijke speerpunten van de AWRJ. Op deze wijze worden de transformatiedoelen jeugdhulp, zoals opgesteld door het  ministerie van VWS, geïntegreerd in alle aspecten van onderzoek en ontwikkeling.