Eva_Mulder_artikel_praktijkgestuurd_onderzoek_f8331142e7

Betere zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen

Op 20 juni jl. was een vertegenwoordiging van ZonMw, de commissie Academische Werkplaatsen Jeugd en de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid op bezoek bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. De AWRJ heeft onder andere verteld over gezinsgericht werken, kleinschalige voorzieningen, neurobiologie en bejegening van Risicojeugd. Ook hebben we aandacht besteed aan de dilemma’s bij het doen van onderzoek naar jongeren met veel problemen. De AWRJ heeft het bezoek laten zien hoe we ons als landelijke academische werkplaats ook in de toekomst willen blijven inzetten voor risicojeugd. Meer over dit bezoek lees je hier.

rapport JZplus

Eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’

Samen met alle jeugdzorgPlus instellingen heeft de AWRJ de afgelopen maanden het project ‘Ik laat je niet alleen ‘uitgevoerd’. Dit project was een eerste stap om gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus terug te dringen. Het eindrapport is 18 juni 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer hierover op de website van Jeugdzorg Nederland.

Leernetwerk Leren voor de toekomst AWRJ

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Dit gebeurt via gesprekken tussen docenten, professionals en studenten en via onderzoeksprojecten van onder meer de landelijke AW Risicojeugd en de Academische Werkplaats (AW) Transformatie Jeugd Utrecht. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Docenten en studenten zullen daarmee beter uitgerust worden om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jongeren en hun gezinnen.

Meer informatie en contact

Klik hier voor meer informatie over dit project. Neem voor vragen contact op via regionaal-leernetwerk-jeugd-utrecht@hu.nl.