Artikelen door Natasja Hornby

Vacatures Academische Werkplaats Risicojeugd

De Academische Werkplaats Risicojeugd heeft momenteel de volgende vacatures:     Vacature algemeen programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd Voor 0,4 Fte in de periode september 2016-maart 2017 (klik hier voor de vacature).   Vacature senior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd Voor 0,5-1,0 Fte in de periode september 2016-december 2017 (klik hier voor de vacature).   Vacature junior […]

Symposium ‘Matched care in de levensloop van risicojeugd’

Op 24 november 2016 organiseert de AWFZJ in samenwerking met EFCAP, Jeugdzorg plus en ForCA het symposium ‘Mached care in de levensloop van risicojeugd’.  Vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en onderzoeksafdelingen hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag, niet alleen op delinquent gebied maar juist ook in hun verdere […]

Observatie en diagnostiek; een observatiechecklist

In dit project wordt een aanvullende non-verbale methode voor screening en diagnostiek van psychische problemen bij forensische jongeren ontwikkeld. Deze methode bestaat uit een observatiechecklist voor pedagogisch medewerkers in Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus, met een bijbehorend trainingspakket en een digitale applicatie.

Thumbs Up; ondersteuning bij behandelbeslissingen, een digitale tool

Bij jongeren die vanwege delinquent gedrag in een JJI terecht komen, is vaak sprake van een variëteit aan problemen. In het project Decision Support Tool wordt een digitale tool ontwikkeld die behandelaars ondersteunt bij het nemen van vaak ingewikkelde beslissingen over de behandeling. Jongere en behandelaar werken samen met deze tool. In de tool is nadrukkelijk aan dacht voor motivatie en staat perspectief na verblijf op de voorgrond.

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het programma Gezinsgericht Werken werkt vanuit het vanzelfsprekend recht van ouders om een centrale rol te krijgen bij het steunen van hun kind in het proces van plaatsing in een inrichting en hun terugkeer naar huis. Gezinsgericht Werken heeft nadrukkelijk als doel om de afstand tussen inrichting en thuis zo klein mogelijk te maken en om te zorgen voor continuïteit in behandeling en begeleiding.