altra

Resultaten pilot onderzoek School2Care

De AWRJ heeft meegewerkt aan een pilot onderzoek bij Scool2Care. School2Care richt zich op jongeren van 12 tot 17 jaar met complexe problemen op meerdere leefgebieden, voor wie bestaande onderwijszorgvoorzieningen niet voldoende aansluiten. School2Care begeleidt hen weer richting onderwijs of werk. Uitgangspunt is dat de jongere thuis kan blijven wonen. Vanaf 2013 is School2Care ondergebracht bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp. Hiermee is het een structurele voorziening geworden in het bovenschoolse aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Omdat de wens ontstond goed onderzoek te doen naar de aanpak en de resultaten is vanaf september 2015 is een pilot onderzoek gestart met alle jongeren die vanaf dat moment instroomden. Geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? Klik hier voor de factsheet.