savedate

Symposium ‘Matched care in de levensloop van risicojeugd’

Op 24 november 2016 organiseert de AWFZJ in samenwerking met EFCAP, Jeugdzorg plus en ForCA het symposium ‘Mached care in de levensloop van risicojeugd’. 

Vanuit verschillende samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en onderzoeksafdelingen hebben we steeds meer inzicht in de ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag, niet alleen op delinquent gebied maar juist ook in hun verdere ontwikkeling zoals school, werk, relaties, psychisch functioneren etc. Ook weten we steeds meer over risico en beschermende factoren die samenhangen met deze ontwikkeling. De vraag is vervolgens hoe we deze kennis inzetten om tot matched care te komen: wat doen we bij wie op welke leeftijd?

Op deze dag geven verschillende mensen een bijdrage aan kennis over ontwikkeling van forensische jeugd en komen er een aantal (evidence based) praktijk voorbeeld van matched care aan bod.