Leernetwerk Leren voor de toekomst AWRJ

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Regionaal Leernetwerk Utrecht

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Dit gebeurt via gesprekken tussen docenten, professionals en studenten en via onderzoeksprojecten van onder meer de landelijke AW Risicojeugd en de Academische Werkplaats (AW) Transformatie Jeugd Utrecht. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Docenten en studenten zullen daarmee beter uitgerust worden om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jongeren en hun gezinnen.

Meer informatie en contact

Klik hier voor meer informatie over dit project. Neem voor vragen contact op via regionaal-leernetwerk-jeugd-utrecht@hu.nl.