Risicotaxatie AWRJ

Risicotaxatie in de JJI

In de Justitiële Jeugdinrichtingen is het zo betrouwbaar mogelijk inschatten van het recidiverisico van cruciaal belang om te kunnen beoordelen of jongeren veilig met verlof kunnen gaan of kunnen terugkeren in de maatschappij. In de JJI’s wordt daarom gewerkt met risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee ingeschat wordt hoe groot de kans is dat een jongere in de toekomst opnieuw een delict zal plegen. Met deze instrumenten worden risico- en beschermende factoren in kaart gebracht die samenhangen met het recidiverisico, om zo input te leveren voor behandeling om risico’s te verminderen.

In 2016 is er een project gestart om de kwaliteit van risicotaxatie in de JJI te evalueren en te innoveren. Dit project wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de JJI’s, de AWRJ en de Forensische Zorgspecialisten.

Het project bestaat uit twee onderdelen:

1. Er wordt een instrument geïmplementeerd in de JJI’s om beschermende factoren binnen risicotaxatie meer aandacht te geven. De ‘Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk – Youth Version, SAPROF-YV’ is ontwikkeld om kenmerken van een persoon of zijn/haar omgeving in kaart brengen die de kans op recidive verlagen, zoals een gestructureerde dagbesteding of ondersteunend sociaal netwerk. De ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie laten zien dat het belangrijk is om naast risicofactoren ook aandacht te schenken aan beschermende factoren, om zo een meer gebalanceerde indruk te krijgen van het recidiverisico en om meer positieve behandeldoelen in kaart te brengen.

2. Daarnaast wordt een dossieronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de SAVRY & SAPROF-YV in het voorspellen van recidive. Binnen dit onderzoek is er specifiek aandacht voor de populatie jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar in verband met de steeds ouder wordende doelgroep in de JJI’s. Hierbij wordt de effectiviteit van de SAVRY en de SAPROF-YV (ontwikkelend voor jeugdigen) vergeleken met de effectiviteit van risicotaxatie instrumenten ontwikkeld voor gebruik bij volwassenen.

In 2019 en 2020 worden er in het kader van een promotieonderzoek gekoppeld aan dit project een aantal wetenschappelijke studies gepubliceerd over risicotaxatie in de huidige JJI populatie. Neem voor meer informatie contact op met Anneke Kleeven a.kleeven@amsterdamumc.nl